Prijavi se | Registruj se | Marketing | Kontakt |
Header

Kategorizacija vozila za naplatu putarine

Ocenite članak

 

Kategorizacija vozila za naplatu putarine na putevima u Srbiji se vrši na osnovu sledećih karakteristika:

 • Broj osovina
 • Visina vozila na prvoj osovini
 • Ukupna visina vozila
 • Masa vozila


1A kategorija • Motocikl
 • Motorni tricikl ili kvad


1. kategorija • Motorna vozila sa dve osovine, visina iznad prve osovine do 1.3m
 • Kombi vozila sa dve osovine, ukupna visina do 1.9m i najveća dozvoljena masa manja od 3.500kg


2. kategorija • Motorna vozila sa dve osovine i prikolicom, visina iznad prve osovine do 1.3m
 • Kombi vozila sa dve osovine i prikolicom, ukupna visina do 1.9m, najveća dozvoljena masa manja od 3.500kg
 • Kombi vozila sa dve osovine, ukupna visina veća od 1.9m, a najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500kg


3. kategorija • Motorna vozila sa dve ili tri osovine, visina iznad prve osovine veća od 1.3m, najveća dozvoljena masa veća od 3.500kg
 • Kombi vozila sa dve osovine i prikolicom, ukupna visina veća od 1.9m, najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500kg sa prikolicom


4. kategorija • Motorna vozila sa četiri ili više osovina uključujući i osovine prikolice, visina iznad prve osovine veća od 1.3m, a najveća dozvoljena masa prelazi 3.500kg


Kategorizacija vozila za naplatu putarine

Tagovi

auto put, putarina, kategorizacija vozila