Prijavi se | Registruj se | Marketing | Kontakt |
Header

Uslovi korišćenja

Za vreme korišćenja portala Auto Zona, primenjuju se ovde navedena Pravila i uslovi korišćenja, kao i svi važeći i primenjivi zakoni. Portal Auto Zona zadržava pravo promene ovih Pravila i uslova korišćenja u bilo kojem trenutku i bez prethodnog najavljivanja. Promene stupaju na snagu tek nakon njihovog objavljivanja.

Upotreba i zaštita podataka

Portal Auto Zona čuva u diskreciji privatne i poverljive informacije svojih korisnika i neće ih zloupotrebljavati. Prilikom korišćenja portala Auto Zona, dužni ste da osigurate potpunost, istinitost i tačnost podataka koje dajete. AutoZona.rs čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka oglašivača, tako da će oni biti korišćeni samo u svrhu spajanja oglašivača i posetilaca. Ipak, portal Auto Zona ne može garantovati da treća lica neće doći do tih informacija putem hakerskih napada ili na drugi način, a bez znanja ili odobrenja portala Auto Zona.

Korišćenjem sajta Auto Zona saglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu sa ovim Pravilima i uslovima korišćenja. Oglašivač pristaje da njegovu e-mail adresu AutoZona.rs upotrebi radi slanja poruke koju preko kontakt formulara iz objavljenog oglasa na portalu Auto Zona pošalju posetioci i u svrhu slanja ostalih obaveštenja.

Zaštita autorskih prava

Podaci na sajtu Auto Zona su zaštićeni Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Autorska prava koja se odnose na sajt Auto Zona uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, slikovite sadržaje i druge grafičke prezentacije koje pripadaju sajtu Auto Zona te dozvolu pružatelja usluge i/ili oglašivača. Podaci se mogu koristiti samo na određeni način predviđen ovim Pravilima i uslovima korišćenja. Korišćenje podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuiranjem podataka, bez odobrenja sajta Auto Zona, postupate protivno Zakonu o autorskim i srodnim pravima i podležete sankcijama.

Posetioci portala ili korisnici usluga, koji na portalu ostavljaju bilo kakve podatke, komentare, upise i oglase su svesni da uneti materijal automatski postaje vlasništvo portala Auto Zona.

Vlasnici portala Auto Zona nisu svesni bilo kakvog prekršaja autorskih prava, a eventualni primećeni prekršaj nam treba odmah prijaviti, kako bismo mogli adekvatno da reagujemo. Auto Zona ne snosi nikakvu odgovornost i/ili izuzima se iz sudelovanja u eventualnim sporovima u vezi sa povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na protalu Auto Zona.

Isključenje iz upotrebe, nadoknada štete

Korišćenje portala Auto Zona je privilegija a ne pravo. Auto Zona zadržava pravo da u bilo kom trenutku može da bilo kom posetiocu oduzme mogućnost pristupanja portalu ili bilo kojem njegovom delu, odnosno da oduzme pravo korišćenja bilo kog servisa ili usluge portala Auto Zona iz bilo kog razloga kojim se krše Pravila i uslovi korišćenja, na bilo koji način ometa rad portala ili na bilo koji način vređaju prava oglašivača i korisnika.

Auto Zona zadržava pravo da iz dalje upotrebe stranica sajta isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašćeno koristi portal sajt Auto Zona, a naročito u smislu:

 • Kopiranja sadržaja objavljenog na portalu Auto Zona i objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja.
 • Lobiranje oglašivača Auto Zona na oglašavanje na sličnim sajtovima, ili u drugim medijima oglašavanja, tako što ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge.


Auto Zona, uz isključenje takvog korisnika, mogu zahtevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.

Oglasi novih korisnika pre objavljivanja na sajtu prolaze kontrolu, i ukoliko su u skladu sa pravilima oglašavanja, korisnicima će biti omogućeno da automatski postavljaju oglase. Ukoliko se naknadnom kontrolom utvrdi da se postavljenim oglasima krši neko pravilo oglašavanja, Auto Zona zadržava pravo da oglase ne odobri, kao i da korisnicima uvede odobravanje oglasa pre postavljanja na sajtu ili trajno zabrani pristup nalogu.

Garancija

Auto Zona ne garantuje:

 • tačnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga
 • nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju
 • da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
 • da će treća strana legalno koristiti stranice Auto Zona celo vreme


Odgovornost

Ne garantujemo tačnost objavljenih informacija na portalu Auto Zona. Objavljene informacije koristite isključivo na sopstvenu odgovornost.

Auto Zona se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koje mogu nastati direktno ili posredno zbog:

 • Korišćenja portala Auto Zona ili informacija objavljenih na portalu Auto Zona
 • Korišćenja sajtova na koje vode linkovi sa portala Auto Zona
 • Informacija na portalu Auto Zona
 • Postupaka koji su preduzeti ili nisu preduzeti u vezi sa informacijama na portalu Auto Zona
 • Upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo kojih od gore navedenih sajtova


Portal Auto Zona ne može snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama sajtova trećih lica na koje možemo dopustiti privremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze sa sajtom portalom Auto Zona, niti podržavanje takvih sajtova od strane portala Auto Zona.

Auto Zona mogu objaviti linkove prema drugim sajtovima, ali ne odgovaraju za usluge ili proizvode koji se na tim sajtovima nude.

Portal Auto Zona može biti povremeno nedostupan iz tehničkih razloga.

Auto Zona nisu odgovorni za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualne svojine.

Oglas

Prilikom objavljivanja oglasa na portalu Auto Zona, oglašivač dodeljuje pravo portalu Auto Zona da objavi informacije koje se odnose na predmet oglašavanja. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na portalu Auto Zona na bilo koji drugi način osim onog koji je istaknut od strane portala Auto Zona. Auto Zona zadržavaju pravo da uređuju, izmenjuju ili brišu oglase koji ne zadovoljavaju propisane kriterijume, a naročito u sledećim slučajevima:

 • Kada je oglas predat u pogrešnu rubriku
 • Ako se radi o duplom oglasu (identičan oglas objavljen više puta, oglašavanje istog proizvoda ili usluge samo pod izmenjenim uslovima...)
 • Kada je predmet oglašavanja, opis ili cena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna (podaci u oglasu nisu tačni; u opisu se navodi kontakt telefon; nerealna cena - npr. 1 euro; u oglasu stoji da je predmet oglašavanja prodat)
 • Kada su slike u oglasu neispravne (lošeg kvaliteta; sadrže kontakt telefon, naknadno dodat logotip drugog sajta ili firme, tekst - npr. prodato i sl.)
 • Kada predmet oglašavanja i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualne svojine
 • Kada predmet oglašavanja može uzrokovati štetu i/ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualne svojine trećeg lica
 • Kada predmet oglašavanja i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminišuće aspekte ili po srpskom zakonu nedopuštene i zabranjene materijale
 • Kada jedan oglas sadrži više predmeta oglašavanja ili usluga (više predmeta na slikama, u opisu oglasa i sl.)
 • Kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema portalu Auto Zona
 • Kada je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
 • Kada je cilj oglasa promovisanje firmi, direktno ili indirektno
 • Kada oglas na bilo koji način narušava kvalitet sadržaja portala Auto Zona


Korišćenjem portala Auto Zona saglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni za popunjavanje Deklaracije o oglašavanju za oglase koja je kao obrazac propisana od strane Ministarstva trgovine i usluga i obavezan je dokument koji prati oglašavanje. Deklaracija o oglašavanju za oglase važi za neograničen broj objavljivanja oglasnih poruka. Oglašivač je saglasan i pristaje da se njegovo poslovno ime pravnog/fizičkog lica, sedište, matični broj, PIB i JMBG upotrebe u svrhu popunjavanja i štampanja Deklaracije o oglašavanju za oglase. Oglašivač je saglasan i pristaje da je njegova Deklaracija o oglašavanju za oglase punovažna bez pečata i potpisa.

Oglašavač je saglasan da:

 • će izbrisati sve podatke o oglasu u roku od 48 sati ukoliko je oglas nevažeći
 • neće koristiti portal Auto Zona za kršenje autorskih prava, "copyright"-a, zaštitnog znaka ili logo-a niti odašiljati skrivene ili kodirane poruke
 • sve informacije, uključujući fotografije, nakon transfera podataka na portal Auto Zona postaju vlasništvo istog
 • osobe koje održavaju portal Auto Zona kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastati usled eventualnih grešaka nastalih prilikom automatske obrade podataka ili prikaza podataka.


Auto Zona ne učestvuju niti u jednom delu prodaje predmeta oglašavanja osim u smislu pružanja usluge korištenja portala Auto Zona kao mesta za trgovinu. Kupoprodaja se odvija isključivo između prodavca i kupca. Auto Zona ne učestvuju niti u jednoj transakcijij između korisnika portala. Korisnici portala Auto Zona su saglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihov rizik te prihvataju da Auto Zona nemaju odgovornost ili obaveze za bilo kakve štetne posledice koje nastanu delovanjem korisnika.

Auto Zona ne prihvataju odgovornost niti garantuju za bilo koji predmet prikazan ili prodan na ovim stranicama uključujući: vlasništvo nad bilo kojim predmetom, tačnost ili istinitost opisa, spremnost korisnika da izvrši transakciju.

Vlasnici portala Auto Zona zadržavaju pravo izmene sadržaja na portalu bez prethodne najave u bilo kom trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nisu odgovorni ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena.

Korišćenjem portala Auto Zona korisnik potvrđuje da je upoznat sa Pravilima i uslovima korišćenja portala AutoZona.rs i da ih u celosti prihvata.